Kocioł spala dużo pelletu?

Co może być przyczyną? Co możesz zrobić?
Jak obniżyć koszty ogrzewania?
Sprawdź kolory w komorze spalania Twojego kotła na pellety.

Zobacz w jakim kolorze są drzwiczki i ścianki metalowe płaszcza wodnego wewnątrz komory spalania, w pobliżu palnika, w miejscu gdzie pali się ogień. Prawidłowy kolor – to jasny popiel, z niewielką ilością miejsc w białym kolorze. Pamiętaj - kolor biały to „dobry kolor”, kolor czarny to „zły kolor”. 
  • Jasny popiel świadczy o dobrych proporcjach paliwowo-powietrznych. Nie znaczy to, że moc palnika jest właściwa, ale jest bardzo prawdopodobne, że palnik pracuje prawidłowo. 
  • Biały kolor świadczy o nadwyżce powietrza. Kolor biały, świadczy o nadwyżce powietrza (tlenu), ale może też świadczyć o zbyt małej ilości paliwa. Jest to raczej bezpieczny stan pracy kotła, ale niekoniecznie optymalny pod względem ilości spalonego paliwa. Biały kolor w komorze spalania może świadczyć o 
- zbyt małej mocy palnika (jeśli nadmiar powietrza wynika z niedoboru paliwa). Należy zwiększyć dawki paliwa dla poszczególnych poziomów mocy. 
- zbyt wysokiej stracie kominowej (gdy zbyt wysoka temperatura spalin powoduje nadmierną „ucieczkę” ciepła w komin). Należy zmniejszyć ilość powietrza aby zachować ciepło w domu, a nie tracić go przez komin. Jeśli regulacja nawiewu nie daje efektu, prawdopodobnie ciąg kominowy jest zbyt duży i trzeba zamontować regulator ciągu. 
- powstawaniu zbyt wysokich temperatur w palniku (ryzyko przegrzania i deformacji elementów palnika). Należy wyregulować poszczególne poziomy mocy. 
 - wytrącaniu się sadzy w kotle (w trakcie bardzo dużej nadwyżki powietrza). Nie tylko niedobór powietrza generuje sadzę, ale nadmiar powietrza również. Co prawda mniej gwałtownie, według innej charakterystyki, ale jest to nieprawidłowy stan, który bez wątpienia wymaga regulacji, tym bardziej, że znacząco wpływa na zużycie pelletu. 
  • Czarny kolor (okopcenie, sadza, smoła) świadczy o nadwyżce paliwa w procesie spalania, lub niedoborze powietrza (tlenu). Niepełne spalanie, wynikające z niedoboru powietrza, jest niebezpieczne dla kotła i mieszkańców ogrzewanego domu. Wytrącanie się sadzy i smoły może doprowadzić do niebezpiecznego zatrzymania kotła, uszkodzeń kotła, pożaru sadzy, wydzielania się tlenków węgla (czadu). Niepełne spalanie absolutnie nie sprzyja niskiemu zużyciu paliwa. Stanowi raczej zagrożenie dla kotła i ludzi. Należy bezwzględnie zatrzymać kocioł, sprawdzić działanie wszystkich elementów kotła, wyczyścić kocioł, a następnie wykonać regulację pracy palnika (dawki paliwa i powietrza) bacznie obserwując czy sytuacja się poprawia. 
  • Brązowy, rdzawy kolor może wiązać się z korozją kotła. Należy oczyścić kocioł i upewnić się czy wewnętrzne ścianki kotła są „zdrowe”, bez rdzy. Jeśli pellet  nie jest certyfikowany, zmienić pellet - istnieje ryzyko, że masz pellet z mebli.   
 Sprawdź popiół

Upewnij się, że popiół jest całkowicie dopalony. Powinien być suchy, sypki, w kolorze jasno popielatym. W popiele nie powinno być niedopalonych kawałków pelletu. Niedopalone kawałki pelletu wiążą się ze stratami paliwa. Oznaczają nieprawidłową pracę kotła. Niedopalone kawałki pelletu to zmarnowane pieniądze, które zwiększają koszty ogrzewania. Niedopalone pellety świadczą o niewłaściwej pracy palnika. Niedopalone kawałki pelletu mogą być spowodowane: 
  • zabrudzeniami palnika (niedrożnymi otworami napowietrzającymi palnika). Należy gruntownie wyczyścić ruszt palnika, udrożnić otwory, najlepiej odpowiednio dopasowanym wiertłem, wyczyścić dmuchawę i całą drogę przepływu powietrza. 
  • brakiem odbioru spalin (zbyt małym ciągiem kominowym, zimnym kominem, niedrożnym kanałem przepływu spalin, zabrudzonym wymiennikiem kotła, zabrudzonym czopuchem, zabrudzony kominem). Należy wyczyścić wszystkie elementy na drodze przepływu powietrza i spalin. 
  • paliwem złej jakości. Należy zmienić paliwo na pellet ENplusA1. 
  • zbyt dużymi obrotami dmuchawy (pellet jest wyrzucany z palnika przed całkowitym spaleniem) 
  • zbyt dużą dawką paliwa (pellet nie zdąży się spalić, jest zasypywany świeżymi porcjami pelletu) 
  • zbyt gwałtownym WYGASZANIEM palnika. Palnik może pracować prawidłowo, ale podczas gwałtownego WYGASZENIA wyrzuca niespalone paliwo do popielnika. Zgorzele i spieki w popielniku świadczą o złym składzie paliwa np. o dużej zawartości piasku, kory itp. Tworzeniu się spieków sprzyja również nadwyżka powietrza (zbyt duże obroty dmuchawy, lub zbyt duży ciąg) i wynikająca z tego zbyt wysoka temperatura w palniku. Zbyt wysoka temperatura ognia może prowadzić do osiągnięcia temperatury topnienia popiołów. Wówczas popioły z postaci sypkiej, topią się i zmieniają w twarde spieki/zgorzele.
Sprawdzaj kolor dymu wychodzącego z komina 

Wracając z pracy do domu, stojąc przed budynkiem, popatrz na komin. W czasie stabilnej pracy kotła dym z komina powinien być prawie niewidoczny. Gdy palnik kotła nie pracuje, w ogóle nie powinno być dymu. Dym jest wyraźnie widoczny tylko w fazie ROZPALANIA - przez około 5 minut widać biały lub jasno szary dymek. Wyjątkiem są również mrozy (ujemne temperatury zewnętrzne), kiedy skrapla się para wodna i widać biały delikatny dymek. Reasumując - biały dymek jest ok., natomiast czarny dym oznacza awarię kotła – należy natychmiast zatrzymać kocioł i znaleźć przyczynę awarii. 
 
Pamiętaj - kolor biały to „dobry kolor”, a kolor czarny to „zły kolor”.
Wyczyść wymiennik kotła

Jeśli masz kocioł z mechanizmem automatycznego czyszczenia i spaliłe/aś ponad 4 tony pelletu, sprawdź działanie czyszczaków i czystość samego wymiennika. Mechanizm czyszczący też wymaga okresowego sprawdzenia i wyczyszczenia. Raz w roku koniecznie zleć/wykonaj przegląd kotła z generalnym czyszczeniem i sprawdzeniem wszystkich elementów. Powierzchnie wymiennika kotła odpowiadają za odbiór ciepła, powinny być czyste. Palnik wytwarza temperaturę około 1000ºC. Wymiennik (płaszcz wodny) ma za zadanie odebrać tą temperaturę tak, aby tylko niewielka część (100ºC -150ºC) została utracona przez komin. Jeśli masz kocioł, który nie jest wyposażony w mechanizm automatycznego czyszczenia wymiennika, należy czyścić go ręcznie raz na miesiąc. Im częściej będzie czyszczony, tym mniej spalisz pelletu. Jeśli kocioł wyposażony jest w czujnik temperatury spalin, to zauważysz, że przed czyszczeniem temperatura spalin jest wyższa (np 200ºC), a po czyszczeniu jest niższa (np 130ºC). Dbałość o czysty wymiennik kotła daje bardzo duże oszczędności w spalaniu pelletu. „Jak się dba, tak się ma”. Oczekujesz niskiego zużycia pelletu - czyść regularnie kocioł i popielnik. Czysty kocioł spala mniej paliwa. Miej świadomość, że czyszcząc kocioł dbasz również o bezpieczeństwo kotła i mieszkańców domu, w którym zamontowany jest ten kocioł. Kocioł czysty, zapewnia właściwy odbiór spalin i pracuje bezpieczniej. Czyszcząc kocioł zadbaj też o czystość czopucha, regulatora ciągu, palnika oraz wyczystki kominowej.  
Wyczyść palnik

Palnik na pellety jest sercem ogrzewania. Zadbaj o czystość palnika, począwszy od czystości rusztu, aż po czystość elementów takich jak dmuchawa, czujniki, fotosensor itp. Zabrudzona dmuchawa ma mniejszą wydajność. Zabrudzony fotosensor (optyczny czujnik płomienia) źle identyfikuje ogień. Jeśli są inne elementy takie jak śluza, presostat, siłowniki, wyczyść je - usuń trociny, pyły i popioły. Sprawdź działanie mechanizmów czyszczących – jeśli palnik ma takie wyposażenie. Jeśli ich nie ma, dbaj o czystość palnika czyszcząc go ręcznie, raz na kilka dni (w zależności od jakości paliwa). 
Jesteś serwisantem? – wykonaj analizę spalin 

Za pomocą profesjonalnego analizatora wykonaj analizę spalin. Ustaw odpowiednie parametry spalania – odpowiednie dawki paliwowo-powietrzne. Sugerujemy nie przekraczać następujących wartości:
  
  Moc MIN (30%) Moc MAX (100%)
 Tlen (O2) 11%-13% 6%-10%
 Temperatura spalin Tsp 80ºC -110 ºC 120ºC -160ºC
 Tlenek węgla (CO) 20mg/m3 - 500mg/m3 20mg/m3 - 500mg/m3

Uwaga! Niektóre konstrukcje kotłów i palników mogą powodować, że analiza spalin będzie błędna, nie będzie obrazowała rzeczywistych parametrów spalania. Na przykład nieszczelność komory spalania lub czopucha (zły punkt pomiarowy) mogą zwiększać ilość tlenu O2 w spalinach. Nieprecyzyjnie złożone elementy palnika, deformacje, pęknięcia mogą być przyczyną dostawania się do komory spalania powietrza, które nie uczestniczy prawidłowo w procesie spalania. Nadmiar otworów napowietrzających w palniku może uniemożliwiać uzyskanie niskich wartości tlenu. Nadwyżka ciągu kominowego i brak regulatora ciągu mogą uniemożliwiać uzyskanie niskich wartości tlenu. Należy to uwzględnić w trakcie pomiaru. Nie koncentruj się tylko na mocy maksymalnej, zadbaj również o regulację mocy minimalnej, bo większość kotłów pracuje mocą minimalną niż maksymalną 
 
   
Wyreguluj moc maksymalną palnika

Nie jesteś serwisantem? 

Wyreguluj moc maksymalną wykonując pomiar temperatury spalin oraz obserwuj kolory w komorze spalania. Zadbaj aby spalanie było czyste (bezdymowe), pozostawiało w kotle kolory popielate, nie wyrzucało pelletu z palnika i aby temp spalin (pomiar na czopuchu) nie przekraczała 200 stopni. Optymalna będzie temperatura spalin o wartości 130ºC -160ºC. Jeśli temperatura przekracza 200ºC obniż moc palnika (paliwo i powietrze). Wykorzystaj odczyt temperatury spalin, jeśli kocioł ma takie możliwości. Jeśli ich nie ma kup termometr o zakresie 0ºC - 300ºC i zamontuj w czopuchu. Pamiętaj aby końcówka pomiarowa była osadzona dokładnie w osi, w środku czopucha. Regulację pracy palnika zaczynaj zawsze od nadwyżki powietrza. 

Moc możesz ustalić poprzez zważenie dawki paliwa. Średnia wartość opałowa dobrego pelletu to około 4,8kW/kg. Czyli z 1kg pelletu można uzyskać około 4,8kW mocy. Dla przykładu, kocioł 15kW na mocy maksymalnej będzie spalał około 3kg/godzinę, a na mocy minimalnej (30% mocy maksymalnej) około 1 kg/godzinę. Wartość opałowa zapisywana jest na workach, w które pakowane jest paliwo. Zwykle waha się od 4,5kW/kg – 4,9kW/kg. Mając tą wiedzę można dosyć precyzyjnie określić moc maksymalną palnika. Trzeba jedynie zważyć pellet jaki podajnik podaje w ciągu 1 godziny pracy. Ponieważ ważenie wiąże się z przechwyceniem pelletu, który powinien wpaść do palnika, wykonanie takiego pomiaru w trakcie normalnej pracy nie jest możliwe. Można to natomiast zrobić poprzez ciągłe uruchomienia podajnika (przy zgaszonym palniku) za pomocą specjalnej opcji WŁĄCZENIE PODAJNIKA lub funkcji testowej TEST PODAJNIKA. Niektórzy producenci oferują specjalną opcję do ważenia pelletu. Takie „łapanie pelletu” odbywa się zazwyczaj przez 6min. Następnie zważoną wartość pelletu mnożymy razy 10 uzyskując wagę peletu podaną w ciągu 1 godziny. Uzyskujemy w ten sposób maksymalną wydajność podajnika w ciągu 1 godziny ciągłej pracy. 

Przykład: W ciągu 6 min ciągłej pracy podajnika zważono2,1kg pelletu. Ważenie pelletu wykonuje się zwykłą wagą kuchenną (w tym wypadku z zakresem 5kg). Pellet przechwytuje się z podajnika do np. woreczka, reklamówki, pudełka itp. Dla precyzji ważenia należy uwzględnić wagę samego worka/pudełka. 
Wydajność godzinowa podajnika wynosi zatem 2,1kgx10 = 21kg/godzinę. Mnożymy wagę pelletu z 6minut x 10 aby uzyskać pełną godzinę = 60min. Skracamy zbieranie peletu do 6min dla własnej wygody, aby cały proces nie trwał zbyt długo. Uwaga! W trakcie normalnej pracy podajnik nie pracuje non stop. Pracuje z przerwami zdefiniowanymi w sterowniku. Zwykle określa się taki cykl podawania poprzez parametry MAX CZAS PODAWANIA oraz CZAS POSTOJU. Podajnik naprzemiennie pracuje i podaje paliwo. Znając MAX CZAS PODAWANIA oraz CZAS POSTOJU można wyliczyć maksymalną procentową wartość pracy podajnika w ciągu 1 godziny (z uwzględnieniem przerwy w pracy podajnika). To jeszcze nie jest wydajność dla maksymalnej mocy palnika. I tak, jeżeli CZAS POSTOJU=10s, a MAX CZAS PODAWANIA=6s to przy ciągłej wydajności podajnika 21kg/godzinę uzyskamy podawanie z uwzględnieniem cyklu =13,1kg/godzinę. W podanym przykładzie cykl pracy wynosi 10s+6s=16s, a więc 6s pracy to (6s/16s)*100%=37% maksymalnej wydajności (ciągłej pracy) podajnika. Maksymalna wydajność z uwzględnieniem cyklu = 37% x 21kg/godzinę = 7,7kg/godz. Znając wartość opałową pelletu np. 4,6kW/kg uzyskujemy: Moc maksymalną =7,7kg/godz*4,6kW/kg=35,7kW/godz 

 Uwaga! Większość kotłów posiada programowaną modulację mocy, dzięki czemu można (wręcz trzeba) jeszcze bardziej precyzyjnie obniżyć wydajność podawania paliwa i dopasować ją do rzeczywistej mocy palnika. Dodatkowy parametr PRACA PODAJNIKA [%] (lub inna podobna nazwa) pozwala określić rzeczywisty procent pracy podajnika. Gdy np. PRACA PODAJNIKA=51% wówczas uzyskujemy rzeczywistą moc maksymalną: Max. moc palnika= 35,7kW/godz x 51% = 18kW Część kotłów ma wbudowane algorytmy przeliczania wagi paliwa, dzięki czemu od razu można operować mocą w jednostkach [kW]. Różni producenci, w różny sposób definiują parametry określające cykl podawania i moc palnika. Ważne, aby mieć świadomość, że moc jest ściśle powiązana z ilością podanego paliwa [kg] w jednostce czasu. W instrukcji każdego kotła podany jest sposób regulacji mocy palnika. Ważne aby, pamiętać o typowej wartości opałowej dla pelletu z drewna – około 4,8kW/kg (sprawdź - to jest napisane na worku od pelletu). To pozwala w prosty sposób wyobrazić sobie ilość jaka ilość musi być podana do palnika. Na przykład: Palnik o mocy maksymalnej 15kW spali maksymalnie około 3kg pelletu na 1 godzinę. (15kW/4,8kW/kg = 3,1kg/godz) Palnik o mocy maksymalnej 20kW spali maksymalnie około 4kg pelletu na 1 godzinę. (20kW/4,8kW/kg = 4,1kg/godz) itd. Na rynku spotyka się też urządzenia z ciągłą pracą podajnika. Dotyczy to głównie piecyków na pellety, w których znaczenie mają wszelkie dźwięki i hałasy wydobywające się z urządzenia. W takich piecykach moc palnika regulują się prędkością podawania – ciągłego podawania. Podajnik pracuje bardzo powoli (bardzo cicho), ale non stop.  
Wyreguluj moc minimalną palnika

Nie jesteś serwisantem, nie masz analizatora spalin? 
Pamiętaj, - moc minimalna nie powinna być mniejsza niż 30% mocy znamionowej. Zbyt mała moc nie daje efektu grzewczego. Przy zbyt małej mocy palnik pracuje, a temperatura kotła nie rośnie. Całe ciepło ucieka przez komin. Pellet jest spalany (ubywa ze zbiornika), ale nie widać efektu grzewczego. Zadbaj też o to, aby palnik nie pracował ze zbyt dużą ilością powietrza. Niestety w niektórych kotłach ilość otworów napowietrzających jest tak duża i są tak wykonane (starsze modele), że trudno jest wyregulować optymalnie moc minimalną – trzeba pozostawić nadwyżkę powietrza, lub podnieść moc minimalną z 30% na 40-50%. Można to sprawdzić ograniczając moc kotła do mocy minimalnej na kilka dni. Wtedy obserwując kolory i popiół można dosyć dobrze wyregulować palnik. 
Wyreguluj zapłon - fazę ROZPALANIA

Zminimalizuj ilość zapłonów, zminimalizuj dawkę zapłonową. Koszty pelletu to jedno. Ważne są całoroczne koszty eksploatacyjne ogrzewania na pellety, również te, związane z kosztami części zamiennych. 
Więcej na temat ROZPALANIA kotłów na pellety
Modulacja mocy

Przeanalizuj liczbę zapłonów oraz czas pracy kotła. Coraz więcej kotłów zlicza i rejestruje te dane. Liczba zapłonów powinna być mniejsza od liczby godzin pracy palnika. Jeśli tak nie jest, może to oznaczać, że moc kotła jest za duża. Wówczas wskazane jest, aby zmniejszyć moc, poprawiając skuteczność modulacji mocy. Dobra modulacja zmniejsza koszty ogrzewania.

Nawiew świeżego powietrza

BARDZO WAŻNA jest drożność nawiewu świeżego powietrza. Nawiew w odróżnieniu od wywiewu (kratki wentylacyjnej, wyciągowej) zapewnia dopływ świeżego powietrza i jest absolutnie niezbędny do pracy kotła. Jeśli nie ma nawiewu, kotłownia stanowi niebezpieczeństwo dla użytkowników i nie powinna być eksploatowana. Jeśli zatkałe/aś nawiew to bezwzględnie go udrożnij. Jeśli zatykasz nawiew, bo w kotłowni jest zbyt zimno, to znaczy, że być może należy go przerobić. Prawidłowo wykonany nawiew, ma kształt „zetki”. Dobrze wykonany nawiew wychładza kotłownię w minimalnym stopniu. Wychładzanie jest wręcz niewyczuwalne.

Nowy dom – pierwszy sezon grzewczy, osuszanie i wygrzewanie

Nowe domy, szczególnie te szybko budowane, zawierają w sobie dużo wilgoci. Wilgoć pochodzi z wody, bez której nie byłoby betonu, klejów, gipsów itd. Tę wodę trzeba odparować, a dom wygrzać. Cały ten proces trwa kilka tygodni i wiąże się z wysokim zużyciem peletu. Bywa, że zużycie jest nawet 2x większe niż normalna eksploatacja. Po pierwszym sezonie grzewczym zużycie peletu powinno się zmniejszyć i ustabilizować. W nowych domach, w pierwszym sezonie grzewczym, z powodu wysuszania i wygrzewania budynku rachunki za pellet zwykle są wyższe. Niestety, na etapie budowy nowego domu, trzeba pogodzić się z wyższymi wydatkami na pellet wynikającymi z wysuszania i wygrzewania domu. 

Nowy kocioł – regulacja temperatur, programowanie temperatur, przepływy

Użytkownicy nowych kotłów, szczególnie w nowych domach, muszą zaprogramować sobie odpowiednie temperatury, zdefiniować harmonogramy tygodniowe, ale też wyregulować przepływy wody w obwodach grzewczych (np. rotometrami), opanować termostaty, krzywe grzewcze pogodowe itp. Są to zagadnienia regulacyjne, które bardzo mocno mogą wpływać na koszty ogrzewania. Zbyt niskie temperatury w pokojach, są niewskazane, bo nie zapewniają odpowiedniego komfortu. Równie ważne jest, aby temperatury w pokojach nie były zbyt wysokie, bo zachęcają do otwierania okien i marnowania energii. Przegrzewanie pomieszczeń nie zapewnia komfortu, jest niezdrowe i przede wszystkim jest kosztowne. Dowiedz się, jakie masz sposoby regulacji temperatury: 
- jeśli termostatyczne, dowiedz się, gdzie są wszystkie termostaty, wyreguluj je, 
- jeśli pogodowe, ustaw odpowiednią krzywą grzewczą i przesunięcie krzywej grzewczej, 
- jeśli pokojowe, zaprogramuj regulatory, ustaw odpowiednią czułość i reakcję 
Programując harmonogramy czasowe, nie ustawiaj zbyt dużych obniżeń nocnych, aby kocioł nie musiał „nadrabiać ” tego nad ranem. Tańsze jest grzanie ciągłe - kiedy utrzymujemy stałą temperaturę, niż grzanie przerywane, zmuszające kocioł do skokowego obciążenia. Nie wyłączaj kotła na noc. Zatrzymywanie kotła nie daje oszczędności. Podobnie jest z jazdą samochodem. Samochód mniej spala, gdy jedzie w sposób ciągły, na długiej trasie, ze stałą prędkością niż, gdy jeździ po mieście metodą „stop and go”. Regulacja temperatur jest podstawą dobrego gospodarowania ciepłem. Nie ma niskich kosztów ogrzewania bez dobrego zarządzania energią. Temperatury są wtedy dobrze zaprogramowane, gdy mieszkańcy domu nie myślą i nie rozmawiają o ogrzewaniu. Znaczy to, że nie jest za zimno, ani nie jest za ciepło – jest idealnie. 

Wilgotny dom, wilgoć, wilgotne powietrze, pogoda

Wilgoć w pomieszczeniach powoduje, że powietrze w pokojach jest ciężkie. Więcej kosztuje nagrzanie ciężkiego powietrza niż lekkiego powietrza (dla lepszego zobrazowania - więcej kosztuje nagrzanie pełnego czajnika z wodą niż czajnika, w którym jest mało wody). Zatem, jeżeli w Twoim domu jest wilgoć pomyśl o osuszeniu budynku. Zadbaj o wentylację pomieszczeń, usuń źródło wilgoci. Codziennie należy wietrzyć pomieszczenia, nawet w suchym domu, który nie wymaga osuszenia. Aby zużycie pelletu było mniejsze, należy robić to krótko, ale intensywnie. Lepiej jest otwierać całkowicie okna na kilka minut, niż delikatnie uchylić okna na wiele godzin. Weź pod uwagę pogodę: w dni wietrzne i dni o dużej wilgotności kocioł spali więcej peletu. W dni suche i bezwietrzne spali mniej. Nie dziw się, jeśli na zewnątrz temperatura będzie dodatnia, ale będzie wiał wiatr i padał deszcz, że spalisz więcej peletu niż, gdy na zewnątrz będzie temperatura ujemna, ale nie będzie wiatru i będzie sucho. 

Lokalizacja budynku, usytuowanie w terenie

Porównując zużycie peletu w Twoim domu, z podobnymi, innymi domami, weź pod uwagę usytuowanie budynków w terenie. Do ogrzania domu, który usytuowany jest w otwartej przestrzeni, w polu, z dala od innych budynków, trzeba więcej peletu niż dla budynku usytuowanego w gęstej zabudowie, wśród innych budynków, drzew itp. Dom, narażony na działanie wiatru, będzie tracił więcej ciepła niż dom osłonięty od wiatru. Schładzanie budynku z zewnątrz przez silne wiatry ma również przełożenie na zwiększony ciąg kominowy, który jak wiemy, może „wyrywać” cenne ciepło z kotła.

Cyrkulacja ciepłej wody użytkowej

Obwody ciepłej wody użytkowej z dodatkową pompą cyrkulacyjną wpływają na komfort używania ciepłej wody – po odkręceniu kranu natychmiast leci ciepła woda. Jednak, aby taki efekt osiągnąć, ciepła woda musi krążyć w instalacji na odcinku od zbiornika z ciepłą wodą użytkową, aż do każdego punktu odbioru tej wody, czyli do łazienek , kuchni itd. Krążenie ciepłej wody w obwodzie cyrkulacji wiąże się ze stratami ciepła. Przez rurki obwodu cyrkulacji emitowane jest ciepło, które obniża temperaturę w zbiorniku ciepłej wody użytkowej. W efekcie, kocioł c.o. musi częściej dogrzewać zbiornik, aby uzupełnić straty. Sama pompka cyrkulacyjna nie pobiera dużo energii, natomiast krążenie wody w obwodzie cyrkulacji wiąże się ze znacznie większym zużyciem pelletu.
Jak temu zaradzić? Trzeba wyłączyć stałą pracę pompy cyrkulacyjnej i zastosować sterowanie czasowe lub temperaturowe. Jeśli kocioł nie jest wyposażony w specjalne sterowanie pompy cyrkulacyjnej (sprawdź to), można ją sterować czasowo, dokupując prosty sterownik czasowy, poprzez włączanie pompy rano na około 15 min i wieczorem na 15min. Można też sprzęgnąć działanie pompy cyrkulacyjnej z włącznikiem światła w łazience tak, aby pompa uruchomiła się tuż przed korzystaniem z ciepłej wody (sprawdza się w łazienkach bez okien). Jest wiele różnych sposobów na ograniczenie pracy tej pompy. Jeżeli punkty odbioru ciepła, czyli łazienki, kuchnia itp. są blisko zbiornika ciepłej wody użytkowej, warto wziąć po uwagę całkowite wyłączenie pompy cyrkulacyjnej. Straty wody - wypuszczanie zimnej wody w oczekiwaniu na ciepłą wodę – mogą być na tyle mało istotne, że lepiej jest całkowicie zrezygnować z cyrkulacji ciepłej wody użytkowej. Bez wątpienia obniży to zużycie pelletu i w ciągu całego roku da znaczące oszczędności finansowe.

Izolacja budynku

Trudno nie wspomnieć o izolacji budynku, która jest kluczowym elementem związanym z ilością spalanego pelletu. Dom bez izolacji może zużywać 2 razy więcej paliwa, niż nowy, dobrze zaizolowany budynek. Zasięgnij rady budowlańców zajmujących się izolowaniem budynków, zaizoluj budynek. Jeżeli masz starszy dom, z nieużytkowym strychem, rozważ rozwinięcie wełny izolacyjnej, poziomo, na stropie. Jeżeli Twoje ściany mają kilkucentymetrową dylatację, rozważ wdmuchanie styropianu granulowanego w wolną przestrzeń między ścianami.
Przegląd roczny kotła

Nie jesteś serwisantem? Zleć wykonanie przeglądu serwisowego. W trakcie sezonu grzewczego w kotłach na paliwa stałe osadzają się pyły, popioły. Czujniki, zapalarki, uszczelki, dmuchawy, silniki, siłowniki, motoreduktory itp działają prawidłowo pod warunkiem, że są czyste, pozbawione pyłów, nagarów, luzów i pęknięć. Zadaniem serwisanta jest wyczyszczenie i sprawdzenie każdego elementu tak, aby przygotować kocioł i zmniejszyć ryzyko awarii w kolejnym sezonie grzewczym. Celem jest również optymalizacja kosztów ogrzewania, wprowadzanie korekt spalania i regulacji obwodów grzewczych. Kocioł i palnik jest w tym celu rozbierany, czyszczony i skrupulatnie analizowany. Łącznie wykonywanych jest kilkadziesiąt czynności kontrolnych kotła. Przegląd trwa od 1,5 do 3 godzin. Jest to idealny moment aby porozmawiać z serwisantem na tematy związane z pracą kotła i zużyciem pelletu. Przeglądy roczne, zarówno gwarancyjne jak i pogwarancyjne są płatne, ale przynoszą konkretne oszczędności w dalszej eksploatacji kotła. Zdecydowanie warto wykonać coroczny przegląd kotła, podobnie jak przegląd kominiarski komina. 

Grzanie ciepłej wody użytkowej

Sprawdź czy kocioł ma możliwość programowania czasu nagrzewania ciepłej wody użytkowej (bojlera). Wykorzystaj harmonogramy do tego aby w odpowiednim momencie nagrzewać wodę użytkową. Zbiorniki magazynujące ciepłą wodę, mimo coraz lepszych izolacji, z upływem czasu tracą ciepło. Stąd, warto tak zaprogramować moment nagrzewania zasobnika ciepłej wody użytkowej, aby zaraz po nagrzaniu wodę zużyć. Nagrzewanie zbiornika tuż przed zużyciem ciepłej wody minimalizuje straty. Np. Jeśli wstajesz o 6:00 rano, ustaw nagrzewanie ciepłej wody użytkowej w godzinach 5:00-6:00, aby zaraz potem ją użyć. Jeśli dużo wody zużywasz wieczorem np. o 20-tej to ustaw nagrzewanie w godzinach 18:00-19:00. Redukcja strat spowoduje zmniejszenie zużycia pelletu.

Paliwo!

Kupuj certyfikowane paliwo. Najlepiej pellet z certyfikatem ENplus A1 lub DINplus. Nie kupuj pelletu z przetworzonych mebli i płyt MDF!!! Surowcem do takiego pelletu są płyty, blaty i plastikowe okleiny z dużą zawartością nienaturalnych związków, farb, klejów i lakierów. Duże ilości nienaturalnych dodatków wpływają bardzo negatywnie na skład chemiczny takiego pelletu. Tego typu pellety nie są z drewna, są raczej drewnopodobne, nie mają wiele wspólnego z pelletem z czystego drewna. Są zwykle tańsze, ale niestety skutki palenia takimi substancjami generują bardzo duże koszty serwisowe kotła/pieca. Spalanie zgranulowanych mebli nie wpływa też na ochronę środowiska naturalnego. 
Najgroźniejszymi dla elementów kotła są duże dawki chloru i siarki. Te pierwiastki, w wysokiej temperaturze, powodują agresywną korozję kotła - tzw korozję wysokotemperaturową. W połączeniu z wilgocią powstają silnie żrące kwasy. Elementy palnika, stalowy płaszcz wodny, czujniki i czopuch rdzewieją w ekspresowym tempie. Elementy palnika wręcz "znikają" z powodu korozji. Do całkowitego, bezpowrotnego uszkodzenia elementów kotła może dojść nawet w ciągu kilku miesięcy. Chroń swój kocioł - nie oszczędzaj na paliwie, aby nie ponosić bardzo dużych kosztów naprawy lub wymiany kotła. Kup, lepsze, droższe paliwo. Wcale nie oznacza to, że koszty ogrzewania będą wyższe! Masz wątpliwości? Nie jesteś pewny/a czy kupiłe/aś dobre paliwo? Weź próbkę Twojego pelletu (min. 2kg, a najlepiej 1 worek) i zleć badanie na zawartość chloru, w najbliższym laboratorium. Poziom chloru w pellecie, w stanie suchym, nie powinien przekraczać 0,03%

Diabeł twki w szczegółach

Ziarnko do ziarnka - uzbiera się miarka. 
Weź pod uwagę każdy opisany w naszej BAZIE WIEDZY aspekt jeśli oczekujesz wyraźnych oszczedności.

Rozpalanie palnika

Jak zminimalizować koszty

Baza wiedzy

Skorzystaj z naszego doświadczenia

Regulator ciągu

Dobre rady
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem