Co to jest regulator pogodowy? Jakie korzyści płyną z jego zastosowania?                                               powrót

 Otóż ideą tzw „pogodówki” jest optymalne dopasowanie grzania do strat cieplnych budynku. Innymi słowy, jeśli na dworze jest jest ciepło, chcemy aby kocioł grzał mniej niż gdy jest zimno. Jesienią zazwyczaj jest znacznie cieplej niż zimą, nie potrzebujemy tak wiele ciepła i w efekcie chcemy za nie płacić znaczenie mniej. Nawet w ciągu jednego dnia temperatura może się gwałtownie zmienić. Inne zapotrzebowanie na ciepło wykazuje budynek w dzień słoneczny a inne w pochmurny i wietrzny. Inna temperatura jest w dzień, innna w nocy.

    Regulator pogodowy ma na celu bierzące reagowanie na temperaturę na zewnątrz budynku i przełożenie tego na odpowiednią temperaturę wewnątrz pomieszczeń, tzn, że jak tylko spadnie temperatura zewnętrzna regulator prawie natychmiast podnosi temperaturę czynnika grzewczego (wody w grzejnikach, podłogówce) poto aby mieszkańcy odczuwali pełny komfort bez względu na zmiany pogody. Można powiedzieć, że w ten sposób kocioł pracuje wyprzedzająco, nie czekając na wyziębienie pomieszczeń mieszkalnych i reakcję czujników wewnętrznych (sterowników pokojowych itp.). Aby spalanie było optymalne (tanie) ważne jest aby proces grzania przebiegał w sposób płynny i ciągły, bez gwałtownych, paliwożernych, zmian.

Skąd regulator wie jaka jest temperatura na zewnątrz budynku i jaką temperaturę obwodu grzewczego ustawić?

    Otóż do pomiaru temperatury zewnętrznej nieodzowny jest czujnik temperatury, zazwyczaj montowany na północnej ścianie budynku. Na podstawie zmierzonej wartości wyliczana jest temperatura wody w obwodzie grzewczym. Odbywa się to za pomocą specjalnych „krzywych grzewczych”, które zaprogramowane są w kotle.
Krzywe te mogą być nachylone pod różnym kątem (sektor A, B, C). Oznacza to, że dla ogrzewania podłogowego wyliczana temperatura będzie 
mniejsza a dla instalacji z grzejnikami pracującymi przy temperaturach około 75°C, znacznie wyższa.

    Dla przykładu, w domku jednorodzinnym z typowymi grzejnikami przy ustawionej krzywej grzewczej 1,0 (sektor B) temperatura wody w grzejnikach, przy temperaturze zewnętrznej -5°C będzie wynosiła około 47°C.

    Dodatkowo regulatory posiadają możliwość „przesuwania” charakterystyk aby dopasować odpowiednią krzywą do danego budynku i komfortu mieszkańców.
W praktyce, takiego wstępnego programowania dokonuje serwis kotła przy jego uruchomieniu a następnie, z biegiem czasu, w banalnie prosty sposób korekty dokonuje sobie użytkownik.

    Kotły na pellety mają wbudowane automatyczne rozpalarki, dzięki czemu w sytuacji braku poboru ciepła wygaszają płomień i w razie potrzeby automatycznie go rozpalają dodatkowo zmniejszając koszty ogrzewania.
W ten sposób oszczędza się energię i utrzymuje idealny komfort dla mieszkańców.

    Możliwe jest również doinstalowanie regulatora do istniejącego kotła, w którym takiej regulacji nie wmontowano na etapie produkcji. 

Nie masz regulacji pogodowej. Zadzwoń i zapytaj o możliwości wyposażenia twojego kotła.


powrót                               Palniki na pellety do kotłów węglowych                         Porównanie kotłów                             powrót