Doktor Pellet opis awarii:
Alarm "Brak ognia lub opału" - brak zapłonu


Jest bardzo wiele przyczyn takiego alarmu:
 - Duży gruby spiek wynikający ze złej jakości paliwa, przysłania element zapłonowy (zapalarkę) i zatyka otwory napowietrzające palnik.
Należy zmienić pellet lub częściej czyścić palnik. Jeśli palnik wyposażony jest w funkcję automatycznego czyszczenia rusztu, zwiększyć częstotliwość tego czyszczenia lub sprawdzić jego działanie
- Jeśli ruszt palnika jest wyjmowalny, sprawdzić czy został prawidłowo wyczyszczony i założony
- Wyczyścić elementy detekcji ognia -  są to zwykle fotosensor lub czujnik płomienia lub czujnik temperatury spalin
Uszkodzona grzałka zapalająca (zapalarka) lub zbyt duże obroty dmuchawy nadmiernie schłodzające zapalarkę.
- Zbyt duży ciąg kominowy, zbytnio wychładzający zapalarkę - zamontować regulator ciągu
- Zapalarka częściowo sprawna powoduje obniżenie jej mocy i temperatury grzania uniemożliwiając zapłon - konieczna wymiana zapalarki.
- Źle zamontowana zapalarka, ciepło nie koncentruje się na pelecie, wydobywa się bokiem do wnętrza palnika.
- W przypadku  braku paliwa w palniku sprawdzić czy podajnik paliwa jest napełniony
- Sprawdź czy podajnik się kręci co wyklucza odłączenie się podajnika od napędu, być może śruba łącząca odkręciła się
- Jeśli podajnik się kręci ale pelet nie jest podawany sprawdź czy na dnie zbiornika z pelletm nie zawiesił się pellet, usuń trocinę ze zbiornika paliwa
Przetkaj pellet na dnie zbiornikiem kijem, drutem itp
- Jeśli napęd podajnika buczy, a podajnik się nie kręci, prawdopodobnie uszkodzny jest kondensator rozruchowy silnika motoreduktora podajnika, konieczna wymiana kondensatora.  Sprawdź też czy do podajnika nie wpadło ciało obce, np kawałek worka itp
- W bardzo wilgotnych piwnicach sprawdzić zawilgocenie peletu na dnie zbiornika paliwa - być może pellet się skleił i stworzył "tunel" wokół ślimaka podajnika.
- Wykonać przegląd roczny kotła.Alarm "Przegrzanie kotła"

- Sprawdzić czystość palnika, usunąć spieki, jeśli zadziałało zabezpieczenie STB, wychłodzić kocioł, poczekać i skasować zabezpieczenie STB (wyglądem przypomina bezpiecznik).
- Sprawdź czy instalacja grzewcza napełniona jest wodą. Sprawdź ciśnienie wody.
- Odpowietrz instalację, odpowietrz pompy, sprawdź czy nie zamknięto zaworów  w instalacji
- Sprawdź temperaturę zadaną kotła - być może jest za wysoka. Jeśli temperatura kotła jest wyliczana automatycznie, sprawdź ograniczenia temperatury maksymalnej
- Sprawdź temperaturę graniczną, przy której pompy wyrzucają ciepło do instalacji
- Złe parametry modulacji mocy, zbyt wolne "hamowanie" palnika. Sprawdź parametry poszczególnych poziomów mocy od mocy minimalnej do maksymalnej.
- Wyreguluj zapłon, aby palnik nie uruchamiał się ze zbyt dużą dawką zapłonową. Sprawdź rozpalanie w Twoim kotle.
- Sprawdź czy czujnik temperatury kotła jest prawidłowo zamontowany
- W kotłach z kontrolą spalania (z sondą lambda, czyjnikiem płomienia itp) zbyt duży ciąg może nadmiernie zwiększać moc palnika. Zamontować regulator ciągu.
- Sprawdź czystość kotła, drożność czopucha i drożność komina. Wyczyść wyczystkę kominową.
- Wykonaj przegląd roczny kotła.Zbyt gorąca ciepła woda użytkowa

- Zbyt wysoka temperatura zadana ciepłej wody użytkowej. Prawidłowa temperatura  to 50 stopni ± 6 stopni. W temperaturze poniżej 40 stopni rozmnaża się bakteria legionella, a w temperatuże powyżej 60 stopni wytrąca się kamień z wody (jeśli woda jest bardzo twarda).
- Sprawdź czy nie nastąpiło przegrzanie kotła. W wyniku przegrzania kocioł "wyrzuca" ciepło w wszystkie dostępne obwody grzewczy w tym do zbiornika ciepłej wody użytkowej
- "Sklejony przekaźnik" sterownika. Pompa ciepłej wody użytkowej pracuje mimo, że nie powinna pracować. Wymienić przekaźnik (lub sterownik).
- Brak zaworu zwrotnego w instalacji. Zawór zwrotny to element znajdujący się przed pompą. Być może się uszkodził.
- Wyrwany czujnik ciepłej wody z pochwy zbiornika ciepłej wody użytkowej Kocioł nie dogrzewa, nie uzyskuje zadanej temperatury, w domu jest zbyt zimno

-Zmniejszyć nocne obniżenia temperatury w pokojach oraz obniżenia związane z wyjściem do pracy/szkoły. Kocioł nie jest w stanie nadgonić nadmiernego spadku temperatury
- Wyczyścić wymiennik kotła aby poprawić odbiór ciepła płaszcza wodnego i zmniejszyć stratę kominową
- Wyregulować palnik kotła - najlepiej analizatorem spalin, zwiekszyć maksymalnie moc kotła
- W przypadku kotła z automatycznym czyszczeniem wymiennika sprawdzić działanie mechanizmu czyszczącego.
- Zbyt duży ciąg może "wyrywać" ciepło z kotła zwiększając stratę kominową i zmniejszać efektywność. Zamontować regulator ciągu.
- Wykonać przegląd roczny kotła.Kocioł spala bardzo dużo peletu. Dlaczego?

- Wykonaj oględziny kotła, sprawdź czy popiół jest dobrze dopalony, a komora spalania jasna - wypalona. Sprawdź dym z komina. Powienien być niewidoczny lub biały. Dym nie może być ciemny ani czarny.
- Wykonaj analizę spalin, sprawdź czy spalanie przebiega optymalnie.
- Sprawdź moc maksymalną czy nie jest zbyt duża. Upewnij się, że temperatura spalin (strata kominowa) nie jest zbyt duża. 
- Sprawdź moc minimalną czy nie jest zbyt mała. Zwiększ moc minimalną do poziomu 30-40% mocy znamionowej.
- Wyreguluj zapłon, aby palnik nie uruchamiał się zbyt często. Sprawdź rozpalanie w Twoim kotle.
- Sprawdź czystość wymiennika ciepła - wyczyść wymiennik (płaszcz wodny), sprawdź działanie mechanizmu czyszczącego kotła

- Sprawdź czystość palnika, drożność otworów napowietrzających
- Sprawdź drożność i wydajność nawiewu świeżego powietrza do kotłowni (zetki)
- Jeśli duże spalanie dotyczy pierwszego sezonu grzewczego weź pod uwagę  odparowanie wilgoci
- Sprawdź zawilgocenie domu - osusz pomieszczenia, krótko ale skutecznie wietrz pomieszczenia 
- Wyłącz pompę cyrkulacji ciepłej wody użytkowej - być może strata ciepła w rurach jest zbyt duża
- Zbyt duży ciąg kominowy może "wyrywać" ciepło z kotła zwiększając stratę kominową i zmniejszać efektywność.  Zamontuj regulator ciągu.
- Jeśli jeszcze nie masz regulatora ciągu to go koniecznie zamontuj.
- Przy regulacji pogodowej zweryfikuj krzywe grzewcze oraz ich równoległe przesunięcie - nie przegrzewaj pomieszczeń.
- Ustaw obniżenia nocne, ale delikatne aby kocioł nad ranem nie musiał nadganiać tego co zaoszczedził w nocy.
- Nie wyłączaj kotła na noc, żeby kocioł nie musiał tego nadrabiać nad ranem. Lepiej grzać w sposób ciągły, mniejszą mocą.
- Weź pod uwagę pogodę: w dni wietrzne i dni o dużej wilgotności kocioł spali więcej peletu. W dni suche i bezwietrzne spali mniej.
  Dlatego nie zdziw się jeśli na dworze temperatura będzie dodatnia ale będzie wiał wiatr i padał deszcze, że spalisz więcej peletu niż gdy na    dworze będzie temperatura ujemna ale nie ma wiatru i jest sucho.
- Wykonaj przegląd roczny kotła.Alarm "Przegrzanie palnika"

- Udrożnij kanał dymowy, czopuch, wymiennik kotła, wyczyścić palnik. Alarm przegrzania palnika zawsze ma związek z utrudnionym wyjściem spalin. Gdy spaliny nie mogą wydostać się z kotła przez komin zaczynąją szukać drogi alternatywnej - zwykle wstecz w stronę palnika, generując alarm.
Buduję nowy dom. Zamontowałem kocioł i już po 2-3 miesiącach mam awarie.

- Najtrudniejszym okresem dla kotła jest czas budowy domu. Wtedy kocioł  wygrzewa i osusza pomieszczenia ale przy okazji pochłania cały pył i kurz jaki jest na budowie. Szczególnie, gdy jeszcze nie ma drzwi do kotłowni na budowie unosi się bardzo dużo pyłów - gips-y, tynki, pyły z ciętych na sucho kafelek, pyły z wiercenia w cegle, z cięcia betonu, z cięcia cegieł, szlifowania itp.
Cały ten unoszący się pył jest wciągany przez dmuchawę kotła do palnika. Pył to zabójstwo dla zapalarek, łożysk dmuchawy, siłowników i elektroniki. Do tego pyłu należy jeszcze dodać wilgoć z wysuszanych pomieszczeń i  mamy "wybijające różnicówki" i awarie kotła. Zapalarka obsypana pyłami przegrzewa się punktowo - nadaje się do wymiany. Łożyska i siłowniki zacierają się. Elektronika plus willgotność generuje zwarcia i upływy elektryczne.  Do tego wszystkiego można jeszcze dodać sytuacje, w których dochodzi do przewierceń instalacji hydraulicznej i związane z tym wycieki. 
Kocioł nie jest odkurzaczem przemysłowym. Jeśli decydujemy się na montaż kotła to musimy zabezpieczyć kotłownię przed pyłem. Najlepiej zamontować drzwi lub chociaż zakleić drzwi folią. Idealnie byłoby zamknąć kotłownię tak aby tylko inwestor ją doglądał.Pellet zawiesza się w zbiorniku. 

Zbiorniki z granulatem rządzą się pewnymi prawami fizyki. Granulat - w tym przypadku pellet - wydostaje się ze zbiornika w odpowiedniej kolejności pokazanej na rysunku. Pellet układa się w zbiorniku warstwowo. Pellet w warstwie 1 to ten, który został wrzucony do zbiornika jako ostatni, można by powiedzić najbardziej świeży. I to właśnie ten pellet zostanie wybrany ze zbiornika w pierwszej kolejności. W trakcie tego procesu drobna frakcja - trociny i pyły - opadają w dół odkładając się na skośnych ściankach zbiornika. Jeśli użytkownik kotła ciągle uzupełnia pellet nie dopuszczając do jego całkowitego wybrania, na skośnym dnie zbiornika zbiera się bardzo dużo trocin. Jeśli ten proces powtarza się np przez cały rok, ilość luźnych trocin może być na tyle duża, że w końcu, w trakcie całkowitego opróżnienia zbiornika, wybrania ostatniej 3 i 4 warstwy, trocina obsunie się do leja wyjściowego i przytka otwór - powstanie tzw mostek. Efekt może być zaskakujący, bo w zbiorniku będzie widać paliwo, a w podajniku prawie go nie będzie - podajnik będzie "kręcił się na pusto". Pozostaje wówczas przetkać go ręcznie (patykiem, prętem, kijem od miotły). Aby uniknać tego efektu warto wypalać paliwo raz na kwartał prawie do dna.
Bardzo istotny jest kąt bocznych ścianek. Powinien on wynosić conajmniej 45 stopni. Mniejszy kąt nie zapewni zsypywania się peletu, pellety będą zalegały w kątach i bez ręcznej ingerencji nie wpadną do leja wyjściowego. Powstanie tzw martwa strefa.
 


Płomień zanika w trakcie pracy.

Może być kilka przyczyn takiego stanu:
- Zbyt duży ciąg kominowy - zamontuj regulator ciągu i ustaw odpowiednią wartość dla danej mocy,
- Sprawdź czy podajnik się kręci, być może śruba łącząca z napędem odkręciła się,
- Jeśli podajnik się kręci ale pelet nie jest podawany sprawdź czy na dnie zbiornika z pelletm nie zawiesił się pellet, usuń trocinę ze zbiornika paliwa. Przetkaj pellet na dnie zbiornikiem kijem, drutem itp Patrz efekt "mostka" opisany wyżej.
- Sprawdź też czy do podajnika nie wpadło ciało obce, np kawałek worka itp.
- Jeśli napęd podajnika buczy, a podajnik się nie kręci, prawdopodobnie uszkodzny jest kondensator rozruchowy silnika motoreduktora podajnika, konieczna wymiana kondensatora. 
- Sprawdź parametry mocy minimalnej (dawkę paliwa i nadmuch). Prawdopodobnie są zbyt małe. Wykonaj analizę spalin.
- Jeśli kocioł ma jakiś system kontroli jakości spalania sprawdź wartość korekcji podawania. Prawdopodobnie dawka paliwa jest zbyt mocno redukowana. Spowolnij redukcję mocy.
- W palniku zrzutkowym sprawdź czystość "zjeżdżalni" po której pelet wpada do palnika.
- W kotłach ze śluzą celkową sprawdź czy śluza nie jest zatkana pyłem - wyczyść wszystkie celki śluzy.
- Jeśli  palnik wyposażony jest w fotodiodę, sprawdź jej czystość - wyczyść ją.
- Wykonaj przegląd roczny kotła.

Tutaj znajdziesz sposoby rozwiązywania innych zagadnień.
Materiał przeznaczony dla osób od odpowiednich uprawnieniach.
W moim kotle wydziela się dużo sadzy i smoły. Czy to jest wina peletu?

Czy niska wartość temperatury spalin świadczy o tym, że kocioł ma wysoką sprawność?

Buduję dom. Niedawno uruchomiliśmy kotłownię. Spalanie jest bardzo duże, znacznie większe niż u moich znajomych, którzy mają taki sam domek. Z czego to wynika?

Na moim palniku odkłada się twardy spiek. Już po 1 dniu jest tak duży, że blokuje pracę palnika. Czy można jakoś wyregulować palnik, żeby ten spiek się nie tworzył?

Czy tworzące się spieki mogą uszkodzić palnik?

W pierwszym roku mój kocioł działał dobrze, a w drugim sezonie coraz częściej występuje alarm "Brak ognia lub opału". Kocioł spala też więcej peletu. Czasem są też alarmy dotyczące zbyt wysokiej temperatury spalin. Z czego to wynika?

Z mojego komina wydobywa się czarny dym, Czy to jest wina peletu?

Czyszczenie komina - czy w  tym czasie kocioł może pracować?

Przepięcia, wyładowania atmosferyczne, powodzie itp

Gdy uruchamiam ogrzewanie kocioł ma duże problemy żeby nagrzać pomieszczenia - w domu jest zimno.

Regulator ciągu - gdzie i jak go zamontować? Który wybrać sposób montażu?  Regulacja pogodowa  - nie wymyślono jeszcze nic lepszego.

Czy decydując się na  podłogówkę w całym domu, spalanie będzie  mniejsze niż przy ogrzewaniu grzejnikami?

Przegrzewanie pomieszczeń  - mimo regulacji, jest za ciepło.

Grzałka (zapalarka) się przepala? Czemu palnik wybucha, dymi?   

Co niszczy kotły na pellety? Jak  uniknąć wydatków serwisowych?  

Schematy hydrailczne - 48 różnych rozwiązań z opisem wad i zalet, z zaznaczonym kierunkiem przepływu wody  

Firma Pelletmont nie bierze odpowiedzialności za skutki wykorzystania podanych informacji.  Opisy awarii są jedynie podpowiedzią do rozwiązania problemów. Materiał jest przeznaczony dla osób o odpowiednich uprawnieniach i specjalistycznym wyszkoleniu. Zabrania się kopiowania, publikowania i sprzedawania powyższego materiału.